Många ungdomar ser kopplingen mellan körkort och möjligheten att få arbete, men trots det ökar inte körkortstalen för unga mellan 18 och 24 år. BIL Sweden har presenterat en färsk undersökning om ungdomars inställning till körkort. Undersökningen visar på överraskande tydliga resultat.

– Det är inte bara upplevelsen av frihet som är viktig utan de allra flesta förknippar körkort med möjligheter att bli rekryterad till ett arbete. En majoritet anser att körkortslösa är mindre attraktiva på arbetsmarknaden, säger Peter Rosin, seniorkonsult på Demoskop och ansvarig för undersökningen.

En ny undersökning från Svenskt Näringsliv visar också på tydliga kopplingar mellan körkort och ungas möjligheter på arbetsmarknaden. Att vara arbetslös och ung innebär att man oftare även är körkortslös jämfört med dem som har jobb. Flera branscher har samtidigt stora problem med kommande personalförsörjning till yrken där körkort är en av nyckelkompetenserna.

– Fordonsföretagen sysselsätter hundratusentals personer i Sverige och körkort krävs för i stort sett alla dessa jobb. Många unga inser inte detta förrän lite för sent. Vissa får inte chansen alls, man behöver en inkomst för att bekosta körkortet och körkort för att få ett jobb. Unga måste kunna bli anställningsbara och det är dags att det politiska systemet inser detta, säger Petter Nilsson, utredare på BIL Sweden.

Undersökningarna presenteras vid ett seminarium ”Utan körkort inget jobb!”, där bland andra Anton Abele, Aron Modig och andra inflytelserika ungdomspolitiker diskuterade vad som kan göras för att underlätta ungas väg till körkort och därmed till en större arbetsmarknad.