Micasa Fastigheter har enbart miljöbilar i den egna bilparken. Under 2011 tankades Micasa Fastigheters bilar till nära 97 procent med förnyelsebart bränsle. Det är det bästa resultatet bland Stockholms stads bolag och förvaltningar det året.

Micasa Fastigheters 16 bilar är samtliga miljöbilar som kan tankas med etanol eller gas. Bara i nödfall tankas bilarna med bensin. I Stockholms stads miljöprogram för 2012-2015 rekommenderas att stadens bolag tankar förnyelsebart till 85 procent, ett mål som Micasa Fastigheter överträffar. Även bolagets eget mål att tanka förnyelsebart bränsle till 95 procent överträffades 2011 då man tankade förnyelsebart till 97 procent, en höjning med över tre procent från föregående år. Resultatet är det bästa bland Stockholms stads verksamheter 2011.

– Vi satsar på miljövänlig bilkörning och ville lägga ribban högre än stadens miljömål gällande förnyelsebart bränsle. Vi mycket nöjda med förra årets resultat, säger Cecilia Hogell, miljökoordinator på Micasa Fastigheter.

Även i upphandlingar ställer Micasa Fastigheter krav gällande miljöbilar. I avtalet mellan Micasa Fastigheter och driftentreprenören YIT, som har hand om skötsel och felavhjälpande underhåll i en stor del av bolagets fastigheter, krävs att de bilar som körs för Micasa Fastigheter ska vara miljöbilar. Det inspirerade ett initiativ där YIT blir det första företaget att köra bilar drivna till 100 % av el. Det är bilar av modellen Ford Transit Connect Electric som köps in av YIT och som kommer att köras i uppdrag för Micasa Fastigheter.

– Detta är ett lovvärt miljöinitiativ som ligger helt i linje med vårt eget arbete med miljövänlig bilkörning. Det blir många bilresor för vår räkning som YIT:s medarbetare nu kommer att göra med minsta möjliga miljöpåverkan, säger Anders Nordstrand, VD, Micasa Fastigheter.