Ett nytt initiativ för innovation inom programvara och inbyggda system i fordon har startats på Lindholmen Science Park. Målet är att skapa nya affärsmöjligheter inom fordonsindustrin och stärka Sveriges kompetens inom fordonselektronik.

Arenan kommer att öka konkurrensförmågan för svensk fordonsindustri och bidra till att skapa nya jobb i Sverige. Till att börja med drivs den nya arenan för fordonsmjukvara som ett projekt med namnet Competence and Innovation Node for Automotive Electronics. Värd för arenan är Lindholmen Science Park AB.

– Ständiga innovationer och ökad produktivitet är nödvändigt i den globala konkurrensen. Arenan för fordonselektronik är ett viktigt initiativ för att svensk fordonsindustri ska fortsätta vara stark och utvecklas, säger senior vice president Jan Hjelmgren, ansvarig för vagnsutveckling inom Volvo Group Trucks Technology.

– Fordonselektronik blir mer och mer en avgörande faktor för att utveckla kundupplevelsen. I Skandinavien är vi sedan länge starka på att stödja utveckling av miljövänliga bilar med högsta nivå på trafiksäkerhet. Vi har också en stark tradition att vara ”early adopters” för nya IT-relaterade produkter och tjänster. Vi behöver ett innovations- och kompetenscenter inom elektromobilitet, aktiv säkerhet, uppkopplade fordon, interaktionsdesign och systemintegration/verifikation. Initiativet är helt i linje med dessa behov, säger Thomas Müller, Vice President Electrical and Electronics Systems Engineering, Volvo Cars.

En ny marknad för utveckling av applikationer växer fram när mjukvaruarkitekturen AUTOSAR implementeras i stor skala. Det kommer att medföra nya affärsmodeller och möjligheter att skapa en ny struktur av svenska tjänsteföretag inom fordonsbranschen.

Den nya arenan är tänkt som en neutral plats där deltagande parter kan demonstrera och testa hur nya idéer kan integreras i fordonens befintliga elektronik. Samtidigt finns närheten till andra resurser på Lindholmen, som exempelvis en högteknologisk fordonssimulator hos VTI och avancerad 3D-utrustning på Visual Arena Lindholmen, där projekten kan demonstreras och testas i simulerade trafikmiljöer.