Norton lanserar ett nytt sortiment spindelmonterade grovrengöringsrondeller för slipning av t.ex. rör och svetsfogar. De nya rondellerna, Blaze RapidStrip, har en ny konstruktion som gör att grovrengöringen kan utföras effektivare.

De nya rondellerna, som har beteckningen Blaze RapidStrip, har hög densitet vilket gör att livslängden är dubbelt så lång jämfört med konventionella grovrengöringsrondeller enligt tillverkaren. Den nya konstruktionen medför också att vid högt arbetstryck agerar rondellen betydligt aggressivare med kraftig avverkning och vid lågt arbetstryck uppnås fin och jämn ytfinhet. Detta gör att man inte behöver använda rondeller i flera olika kornstorlekar. De har också en öppen struktur vilket gör att risken för igensättning minskar och de är därför även lämpliga för rengöring av ytor med t.ex. limrester eller mjuka metaller som aluminium. Blaze RapidStrip-rondellerna uppges dessutom vara mycket motståndskraftiga mot söndertrasning.

Rondellerna är uppbyggda av kraftig nylonfiber som är belagd med slipkorn av keramisk aluminiumoxid och ett avancerat fenoplastbindemedel. Rondellerna är monterade på en spindel för användning i elektriska eller pneumatiska maskiner. De finns även i en variant med hål för montering på lös spindel.

Blaze RapidStrip-rondellerna används för grovrengöring som t.ex. borttagning av glödskal, rost, färg mm., ytbearbetning och gradning av gjutjärn, stål, aluminium, glasfiber och kompositmaterial samt rengöring av natursten. Det nya sortimentet omfattar spindelmonterade rondeller i diameter 150 mm med 8 mm spindeldiameter samt rondeller med 13 mm hål i diameter 150 mm för användning med lös spindel.

”Tack vare Blaze RapidStrip kan bearbetningen göras betydligt effektivare då man använder samma rondell från gradning och grov ytbearbetning till färdigställande av yta. De är idealiska för bl.a. svets- och rörslipning” säger Jonas Falk, försäljningsansvarig på Saint-Gobain Abrasives AB.

www.saint-gobain-abrasives.com