Som ett led i att genomföra sin strategi för 2018, genomför nu Volkswagen-koncernen genomgripande förändringar i sin ledningsstruktur, framförallt när det gäller kommersiella fordon. Bland annat blir Scanias nuvarande VD Leif Östling medlem av koncernens ledningsgrupp med ansvar för kommersiella fordon. Ny VD för Scania blir Martin Lundstedt.

– Under de senaste åren har vårt företag vuxit allt starkare och blivit allt mer internationaliserat. Denna genomgripande reorganisering är den rätta responsen på de ökande utmaningarna. Samtidigt lägger vi grunden till att koncernen och dess märken ska kunna vara fortsatt framgångsrika trots en tuffare marknad, sade Volkswagens koncernchef Prof. Dr. Martin Winterkorn idag efter ett styrelsemöte där förändringarna hade beslutats.

I samband med omstruktureringen sätts en ny ledning under koncernen upp för Kina. Detta för att understryka betydelsen av Kinas ställning som största marknad i världen. Volkswagen-koncernen levererade cirka 2,3 miljoner bilar i Kina under 2011 och rapporterade ett resultat på 2,6 miljarder euro. Denna nya funktion kommer att ledas av Dr. Jochem Heizmann, tidigare ansvarig för kommersiella fordon inom Volkswagen-koncernens ledningsgrupp.

Affärsområdet för kommersiella fordon har under de senaste åren blivit en andra stark pelare för Volkswagen-koncernens verksamhet. Den ytterligare struktureringen av kommersiella fordon under ledning av Leif Östling banar vägen för ett nära samarbete mellan märkena MAN, Scania och Volkswagen Commercial Vehicles. Syftet är att hitta synergier och att tillsammans förstärka tillväxtmöjligheterna i detta segment. I denna kontext kommer Volkswagen Commercial Vehicles att bli en del av affärsområdet för kommersiella fordon.

I sin nya funktion kommer Leif Östling, som är VD för Scania fram till 31 augusti, att assisteras av ett team bestående av chefer från MAN, Scania och Volkswagen. De kommer att bygga nätverk och öka samarbetet mellan de olika företagen.

I tillägg till dessa åtgärder på koncernnivå genomförs flera viktiga förändringar inom märkena:

  • Dr. Georg Pachta-Reyhofen, VD för MAN SE, kommer även att få ansvar för den koncernövergripande utvecklingen av industrimotorer och för MAN Power Engineering. Anders Nielsen, tidigare chef för produktion och logistik inom Scania, blir VD för MAN Truck & Bus AG. Martin Lundstedt, nuvarande chef för franchise och försäljning inom Scania, tar över som VD för Scania.
  • Dr. Eckhard Scholz, nuvarande medlem i Skodas ledning, med ansvar för teknisk utveckling, har utsetts till talesman för ledningen av Volkswagen Commercial Vehicles med säte i Hannover och blir samtidigt ansvarig för teknisk utveckling.
  • Ny ansvarig för teknisk utveckling inom Skoda blir Dr. Frank Welsch, nuvarande chef för utveckling av karosser inom Volkswagen Personbilar.
  • Dr. Wolfgang Schreiber, nuvarande talesman för Volkswagen Commercial Vehicles, blir VD för Bentley och Bugatti.
  • Wolfgang Dürheimer, VD för Bentley och Bugatti, flyttar till Audi i Ingolstadt för att bli medlem av ledningsgruppen med ansvar för teknisk utveckling. Samtidigt blir Luca de Meo, nuvarande marknadsdirektör för Volkswagen-koncernen och Volkswagen Personbilar, medlem av Audis ledningsgrupp med ansvar för försäljning och marknadsföring. Dr. Bernd Martens, nuvarande chef för uppstartande av nya produkter inom Volkswagen-koncernens inköpsfunktion, går in i Audis ledningsgrupp med ansvar för inköpsfrågor.

Dessa och ytterligare ledningsförändringar träder i kraft den 1 september 2012.

Volkswagen-koncernen har utan undantag genomfört samtliga dessa ledningsförändringar – inklusive att ha utsett tre kvinnliga toppchefer – genom interna rekryteringar inom gruppen.

– Vi är mycket nöjda med att vår koncern har blivit en så attraktiv arbetsgivare för de skarpaste hjärnorna inom bilindustrin. Tack vare vår fokuserade rekryteringsprocess under de senaste åren har vi tillsammans skapat ett toppteam inom bilindustrin. Med de nuvarande förändringarna har vi utnyttjat våra egna resurser för att ytterligare förstärka de internationella banden mellan märkena och samarbetet på ledningsnivå, sade Dr. Horst Neumann, ansvarig för Human Resources inom Volkswagen-koncernens ledningsgrupp.

Volkswagens koncernchef Martin Winterkorn kommenterade de kommande förändringarna på följande sätt:

– Vårt tydliga mål är att fortsätta på de senaste årens framgångsrika kurs med starkt momentum och stabilitet. Jag är nu, mer än någonsin tidigare, övertygad om att Volkswagen-koncernen har rätt personer på rätt positioner för att göra vår 2018-strategi till en framgång.

Martin Winterkorn upprepade också företagets oförändrade ledningsprinciper:

– Flermärkesstrategin är, och kommer att vara, grundstenen för Volkswagens framgång. Alla våra märken har en hög grad av eget ansvar för sin verksamhet. Samtidigt intensifierar vi nu vår kunskapsöverföring och länkar mellan ledningarna inom gruppen. Det är på det sättet vi kan uppnå synergier och konsekvent förstärka våra tillväxtmöjligheter – för att dra fördel av varje individuellt märke och koncernen som helhet.