Nu kan Järfällaborna tanka med ett miljövänligare drivmedel för dieselmotorer. Eco Par är ett svenskt miljöbränsle som är miljövänligare än vanlig diesel. Det minskar utsläppet av koldioxid med 30 till 50 procent och halterna av kvävedioxid i omgivningen går ned med 50 procent.

Det går att tanka vanliga dieselbilar med EcoPar och vem som helst kan ansöka om ett tankkort hos företaget Sven Johanssons Olje AB som äger pumpen. Den nya pumpstationen ligger på Jättevägen i Kallhäll bakom bensinmacken i korsningen Kallhällsleden/Enköpingsvägen.

Tankplatsen för EcoPar invigdes den 7 juni av miljö- och bygglovsnämndens ordförande Aphram Melki och tekniska nämndens ordförande Björn Lindforss.

I arbetet med Järfälla kommuns miljöplan har man varje år ett speciellt fokus. För 2012 är det transporter och ett av målen är att minska koldioxidutsläppet. Järfälla kommuns miljöplan 2010-2020 består av tre profilområden och tjugo miljömål. Ett av kommunens miljömål är att koldioxidutsläppet ska minska med 50 procent till 2020 med 1990 som referensår.