Med ambitionen att redogöra för svensk utveckling mot en mer hållbar bilism har OKQ8 utvecklat ett nytt index. Hållbarhetsindexet, som inte bara tar hänsyn till miljö, utan även ekonomiska och sociala aspekter, visar att bilismen har förbättrats i en hållbar riktning med i genomsnitt 20 procent sedan 2008.

Samtidigt visar en färsk undersökning bland bilister att åtta av tio gärna vill minska sin bilkörning, trots detta använder många bilen lika mycket eller oftare jämfört med 2008.

Bilen är en frihetssymbol och mobilitet är idag ett viktigt fundament för samhällsutvecklingen. Samtidigt växer storstäderna, utrymmet på gatorna blir trängre och klimatförändringar, resursbrist och andra miljö- och hälsofrågor pekar mot att bilismen behöver förändras.

OKQ8:s hållbarshetsindex visar att vi är på väg i rätt riktning. Utifrån parametrarna rörliga drivmedelskostnader, energieffektivitet, koldioxideffektivitet och förbättrad trafiksäkerhet har det sammanvägda indexet förbättrats med 20 procent de senaste åren (2008-2011).

Hållbar bilism – en del av hållbar samhällsutveckling
Indexet visar att miljöeffektiviteten, både energi- och koldioxideffektivitet, har förbättrats med 21 procent sedan 2008. Det visar också att trafiksäkerheten har ökat, med bland annat 24 procent färre dödsolyckor. Bilisten färdas idag 15 kilometer längre per drivmedelskrona jämfört med basåret 2008, trots att bensinpriserna ökat.

– Indexet är ett första försök att mäta utvecklingen mot en mer hållbar bilism och det finns fler parametrar som spelar in än de indikatorer vi har valt. Mätperioden är begränsad, men tendensen visar att vi förflyttar oss i en mer hållbar riktning totalt sett. Samtidigt återstår mycket innan vi når målet med en hållbar bilism. Även om många bilister skulle vilja låta bilen stå så överväger behovet av mobilitet. Därför är det viktigt att både näringsliv, forskningen och politiker fortsätter att investera långsiktigt i alternativa drivmedel, förbättringar inom biltillverkning och satsningar på infrastruktur för all typ av mobilitet, säger Andréa Haag, Hälsa-, miljö-, och säkerhetschef OKQ8.

Åtta av tio vill minska sin bilkörning
I OKQ8:s färska attitydundersökning, med 1 007 medverkande, svarar tre av tio att de använder bilen mer sällan än för fyra år sedan och drygt samma antal menar att de använder bilen oftare. Men det finns en stor önskan om att minska sin bilkörning. Åtta av tio vill använda bilen mer sällan; 34 procent av ekonomiska skäl och 24 procent av miljöskäl. Anledningen till att svenskarna tar bilen är främst på grund av att det är mest tidseffektivt (55 procent) och bekvämt (40 procent).

Många säger sig vilja bidra till att göra bilismen mer hållbar. 80 procent menar att de vet hur man kör bränslesnålt genom så kallad eco-driving och 63 procent skulle våga prova ett nytt drivmedel baserat på förnybar råvara i sin nuvarande bil.