Hälften av alla föräldrar är oroliga för att deras barn ska skada sig. Att barnen ska råka ut för en trafikolycka eller göra sig illa i skolan är föräldrarnas värsta mardröm. Det visar en undersökning från Trygg-Hansa.

Nästan hälften (46 %) av alla föräldrar oroar sig för att deras barn ska skada sig allvarligt det kommande året. Som mest oroar föräldrarna sig när barnen åker bil. En av fyra föräldrar rankar bilfärder som det tillfälle när de oroar sig allra mest för att barnen ska råka ut för en olycka, enligt Trygg-Hansas undersökning.

Socialstyrelsens siffror* visar att oron inte är utan anledning. Varje år skadas i genomsnitt 25 300 barn i trafikolyckor så alltvarligt att de måste behandlas på sjukhus. Bland de barn som avlidit genom olycksfall har dessutom de flesta omkommit efter en trafikolycka.

Fallolyckor är dock den vanligaste skadeorsaken hos barn och står för 45 procent av samtliga skadefall, enligt Socialstyrelsen. Åtta av tio skador inträffar under fritiden, framförallt under lek eller sportaktivitet. Trots detta visar Trygg-Hansas undersökning att få oroar sig för att barnen ska skada sig på fritiden. Istället uppger en av fem föräldrar att de är rädda att barnen ska skada sig medan de är i skolan.

– Trafiken är farlig och föräldrarnas oro är befogad, så medvetenheten kring farorna i trafiken är mycket viktig. Samtidigt kan vi konstatera att det är betydligt vanligare att barn gör sig illa när de leker eller idrottar, så där skulle nog en ökad insikt om riskerna vara bra, säger Björn Sporrong, barnförsäkringsexpert på Trygg-Hansa.

Tillfällen då oro för barnen är som högst:

  • Barnen åker bil (24 %)
  • Barnen är i skolan (22 %)
  • Barnen är på väg till/från skolan (14 %)
  • Barnen cyklar (7 %)
  • Barnen leker hemma (6 %)
  • Barnen leker utomhus (6 %)
  • Barnen idrottar (5 %)

Källor
* http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2011/2011-2-13

Om undersökningen:
Trygg-Hansa har under februari 2012 låtit göra en undersökning genom undersökningsföretaget YouGov. Totalt har 1008 personer svarat på undersökningen.