Stölder ur fordon med hjälp av störningssändare ökar. Under de sista åren har kriminella börjat använda störningssändare i allt större utsträckning. De blockerar signalerna mellan fjärrlåsningen och fordonet. På så sätt tror föraren att fordonet är låst men i själva verket är bilen öppen och när föraren lämnat fordonet är det fritt fram för tjuvarna att stjäla varor och utrustning.

Trots att polisen gripit kända kriminella ökar problemet med stölder. Det värsta av allt är att brott inte kan styrkas eftersom det inte går att bevisa brott.

Autolock låser bilen automatiskt och eliminerar problematiken med störningssändare till 100 procent!

Autolock är en liten kontrollenhet som installeras i fordonet. Enheten övervakar och styr fordonets dörrar. När föraren stänger den sista dörren till lastutrymmet låser Autolock utrymmet automatiskt. Eftersom signalen från Autolock går via fordonets elkablar finns inga signaler som kan påverkas av en störningssändare. Autolock är säkert, kostnadseffektivt och skyddar dyrbar utrustning och försändelser. Användaren slipper dyra ersättnings- & förseningskostnader. Det finns exempel med drabbade företag och personer som fått utrustning för hundratusentals kronor stulet men inte fått ett öre tillbaka i ersättning från försäkringsbolagen. Bara i Stockholm inträffar flera stölder varje dag som misstänkts ha genomförts med störningssändare.

Eurosafe har under flera års tid framgångsrikt installerat Autolock i kunders företagsbilar och efterfrågan ökar i takt med problemet. Autolock är en enkel lösning som garanterar att bilen blir låst.

Eurosafe säkrar arbetsmiljö, objekt och gods inom Transport, Entreprenad & Bygg.