BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för januari-maj visar att Norrbottens län är det enda län som ökat sina registreringar av personbilar hittills i år. Gotlands län passerade i maj Västra Götalands län som länet med den högsta miljöbilsandelen. Jämtlands län har den högsta dieselandelen av nybilsregistreringarna, med Norrbottens län på andra plats.

– Norrbottens län är det enda län som ökat sina nybilregistreringar hittills i år. De goda tiderna för gruvnäringen är en viktig förklaring till ökningen. I Stockholms län, där mer än var fjärde ny bil i Sverige registreras, minskade registreringarna med knappt en procent. Det är en betydligt mindre nedgång än för riket som helhet där nybilsregistreringarna minskade med närmare 10 procent, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

– Dieselandelen är högst i Norrlandslänen där Jämtlands län ligger i topp med 83 procent andel dieslar av nybilsregistreringarna hittills i år. Den ökade dieselandelen är en viktig förklaring till att Sverige tillhör de länder i Europa som minskat sina koldioxidutsläpp från nya bilar allra mest under senare år, fortsätter Bertil Moldén.

– Tre fjärdedelar av de 148 supermiljöbilar, dvs elbilar och laddhybrider, som nyregistrerats hittills i år har registrerats i de tre storstadslänen. Introduktionen av denna typ av bilar skulle kunna påskyndas med fler stimulanser än de som finns idag. Politikerna kan här studera vilka incentives man har i till exempel Norge där elbilar har momsbefrielse, parkeringsförmåner, befrielse från trängselskatt och möjlighet att köra i busskörfält, avslutar Bertil Moldén.

Dieselbilar per län – nyregistreringar jan-maj 2012
Den högsta dieselandelen under jan-maj 2012 hade Jämtlands län med 83,1% dieslar av de totala nyregistreringarna i länet. Den näst högsta dieselandelen hade Norrbottens län med 80.6 %. Riksgenomsnittet för dieselandelen under jan-maj 2012 var 67,5% jämfört med 60,3% under jan-maj 2011.

Miljöbilsregistreringar per län – nyregistreringar jan-maj 2012
Gotlands län hade den högsta miljöbilsandelen i landet under jan-maj 2012 då 48,9% av alla nyregistreringar i länet var miljöbilar. På andra plats kom Västra Götalands län med 48,5% miljöbilar. Riksgenomsnittet för miljöbilsandelen under jan-maj 2012 var 43,2% jämfört med 36,8% under jan-maj 2011.

Totala nyregistreringar av personbilar per län och kommun jan-maj 2012
I Stockholms län uppgick det totala antalet nyregistrerade personbilar under jan-maj 2012 till 33 283 vilket är 0,8 % färre än under jan-maj 2011. Motsvarande siffror för det näst största länet, Västra Götalands län, var 21 255 registreringar, en nedgång med 13,0 %. Det län som hade den största ökningstakten för nyregistreringarna var Norrbottens län med ett plus på 4,5 %.

Nyregistreringarna per kommun visar att Stockholm är den kommun i landet som hade flest nyregistreringar under jan-maj 2012 med 16 632 följt av Göteborg med 6 798 registreringar. De höga registreringarna i Stockholm beror bl.a. annat på att många stora börsbolag har sitt säte i Stockholm och att dessa bilar registreras i Stockholm även om de används i övriga delar av landet. Att Solna har så många registreringar beror på att flera leasing- och hyrbilsbolag har sitt säte i Solna, vilket innebär att många leasingbilar och hyrbilar registreras i Solna men bilarna används i övriga delar av landet.