Nu står första laddstationen med ren solel till elbilar på plats i Uppsala. Kommunens tjänstebilar kommer nu att kunna köras med fossilfri el direkt från solen. Detta är ett av många steg för Uppsala för att uppnå kommunens klimatmål, att minska utsläppen av växthusgaser med 45 procent per invånare, år 2020 jämfört med 1990.

Den 12 juni invigde kommunalråd Stefan Hanna kommunens första solladdningsstation för elbilar. Invigningen skedde tillsammans med botanikens fader Carl von Linné. Stationen är placerad vid det nya kontoret för samhällsutveckling, Stationsgatan 12. Laddstationen kommer att producera upp till 1.000 mils körning per år. Uppsala kommun har anlitat Solelia Greentech för att bygga kommunens första laddstation för tjänstebilar.

Laddstationen är sammankopplad med det avancerade elhandelssystemet Solbanken, som handlar med enbart solel. Tillsammans gör de att elbilarna kan laddas dag som natt, sommar som vinter. Den visar tydligt att elbilarna kommer att köras på ren solel och det är en markering att Uppsala kommun menar allvar med sina klimatmål.

– Laddstationen är tänkt att väcka uppmärksamhet och visa att det går att driva en elbil med solenergi och kan på så sätt erbjuda ett miljövänligt alternativ för de transporter som ändå måste göras. Den ska också tjäna som inspiration till andra att göra liknande satsningar, säger Anders Hollinder, energistrateg på kontoret för samhällsutveckling.

– För oss är det viktigt att allt fler bilar drivs av rena energikällor. Det är viktigt för att vår luftkvalitet ska bli bättre och för att nå våra ambitiösa miljö- och klimatmål. Att elen dessutom är närproducerad gör denna elbilsatsning ännu bättre, säger Stefan Hanna, kommunalråd i Uppsala kommun. Efter invigningen kommer det även att finnas möjlighet att provköra olika elbilar på plats.