Se till att kalibrera din alkotestare inför sommaren! Drägers alkotestare ska kalibreras minst en gång per år. Det är viktigt att kalibrerar alkotestaren årligen för bibehållen mätnoggrannhet. I displayen visas det datum då alkotestaren senast bör kalibreras, var noggrann med att kalibrering utförs innan det angivna datumet.

www.drager.se hittar du alla återförsäljare som säljer och kalibrerar Drägers produkter.