Bridgestone Corporation (Bridgestone), meddelar att den senaste tidens forskning som utförs av Bridgestone Americas Tire Operations (Bridgestone America) har gett lovande resultat som indikerar att den ryska maskrosen kan bli ett kommersiellt gångbart och förnybart högkvalitativt gummi för däckproduktion.

Bridgestone America är en av flera aktörer som deltar i det ryska maskrosprojektet under ledning av PENRA – projektet för alternativt högkvalitativt naturgummi – lokaliserat vid Ohio State Universitys lantbruksforskning och utvecklingscenter. Företagets speciella roll i projektet är att granska egenskaperna gällande gummit som produceras med hjälp av naturgummi från rysk maskros.

”Vi vet att det finns mer än 1.200 olika typer av växter av vilka naturgummi i teorin skulle kunna utvinnas, men att hitta någon som praktiskt kan producera den kvalitet och mängd som krävs för att bemöta kraven från dagens däckmarknad är en utmaning”, säger Dr Hiroshi Mouri, President, Bridgestone Americas Center for Research and Technology. ”Bridgestone fortsätter att ägna betydande resurser för att hitta hållbara alternativ för naturgummi som behövs för att tillverka däck och andra högkvalitativa gummiprodukter, och vi är glada över denna potentiellt omvälvande upptäckt med den ryska maskrosen.”

Bridgestones dotterbolag kommer att genomföra ytterligare tester av rysk maskros för produktion av naturgummi vid sina tekniska laboratorium i Akron och Tokyo under sommaren. Tester i större skala kommer att följa 2014.

Denna nyhet kom i mars 2012 i samband med tillkännagivande av ett forskningsprojekt för utveckling av guayulegummi från en buske i sydvästra USA och norra Mexiko. Detta är ett alternativ till naturgummi som skördas från gummiträdet (även känd som Hevea-trädet). För detta projekt har Bridgestone America inrättat en pilotanläggning samt byggt ett gummicenter för pågående forskning i sydvästra USA.

Rysk maskros och guayulegummi har nästan identiska egenskaper jämfört med naturgummi som skördas från Hevea-trädet, som för närvarande är den främsta källan av naturgummi som används i däck.

Detta nya projekt, liksom guayulegummiprojektet genomförs av Bridgestone America i samarbete med Bridgestone. Bridgestone ger finansiering och strategiskt underlag för dessa projekt, medan Bridgestone America är ansvarig för deras genomförande. Bridgestone America utnyttjar de resurser som Bridgestone Americas centrum för forskning och teknologi tillhandahåller i Akron, Ohio och ger även forskningsstöd för projekten.

Efterfrågan på däck förväntas fortsätta att öka på kort och lång sikt. Bridgestone-koncernen har anammat sitt ansvar för att utveckla teknologi och affärspraxis som uppmuntrar bevarandet av naturresurser. Genom separata och unika insatser såsom den ryska maskrosen och guayulegummits forskningsprojekt arbetar Bridgestone-koncernen med att utveckla däck med 100% hållbara material (förnyelsebara och återvinningsbara resurser). Bridgestone deltar i andra insatser för att utveckla teknologi och processer som minskar, återanvänder och återvinner resurser samt leder projekt att utveckla konceptdäck tillverkade av 100% hållbara material och förväntar sig att dela med sig av ytterligare information om dessa projekt i framtiden.

Du kan läsa mer om alla Bridgestones miljöarbeten runt om i världen på http://www.bridgestone.com/responsibilities/environment/.

Om du vill veta mera om PENRA och det ryska maskrosprojektet, besök http://www.oardc.osu.edu/penra/.