Åtta av tio vet att det bästa för miljön är att tvätta bilen i en biltvätt eller på en självtvättsanläggning. Trots det fortsätter var tredje svensk att tvätta bilen hemma på gräsmattan, på uppfarten eller på gatan. Det framgår av en ny Sifoundersökning som Statoil låtit genomföra.

Kunskaperna om miljöeffekterna av biltvätt har ökat de senaste åren. Fler än åtta av tio, 83 procent, vet numera att det bästa för miljön är att tvätta bilen i en biltvätt som tar hand om det smutsiga tvättvattnet. Ändå fortsätter drygt var tredje svensk bilägare, 37 procent, att tvätta bilen hemma. Skillnaderna är stora mellan olika delar av landet. I norra Sverige tvättar så många som varannan bilägare bilen hemma.

– Att tvätta bilen hemma innebär att en mängd skadliga ämnen rinner rakt ut i naturen. Tvättar man i stället bilen på en biltvätt tas smutsvattnet om hand och renas innan det når våra skogar och sjöar, säger Gunilla Blomkvist, miljöchef på Svenska Statoil.

Vi svenskar tvättar sammanlagt bilen ungefär 30 miljoner gånger årligen. Tvättvattnet per år innehåller totalt cirka 2 000 ton olja, över 5 ton tungmetaller som zink, krom, nickel, bly och kadmium och 5 000 ton rengöringskemikalier, enligt Håll Sverige Rent.

– Biltvättar, som byggs i dag, är anslutna till ett lokalt reningsverk och alla anläggningar, oavsett ålder, har en slam- och oljeavskiljare som tar hand om en stor del av de skadliga ämnena i tvättvattnet, Våra biltvättar använder också tvättkemikalier som är skonsamma för miljön, säger Gunilla Blomkvist.

Hela 86 procent av de svenska kvinnorna vet att det är bättre miljömässigt att tvätta bilen på en biltvätt än på gräsmattan, uppfarten eller på gatan. Motsvarande siffra för männen är 81 procent. Yngre män är minst medvetna om miljöeffekterna av biltvätt medan medelålders kvinnor är mest välinformerade.

Sifoundersökningen genomfördes den 2-4 april 2012. 1 000 personer besvarade följande fråga: Var tror du är bäst ur miljösynpunkt att tvätta bilen? 5 procent svarade på gräsmattan, 3 procent på uppfarten, 2 procent på gatan, 27 procent på självtvättanläggning, 56 procent hos biltvätt och 2 procent annan plats, 5 procent tveksam, vet ej. 885 bilägare besvarade följande fråga: Var tvättar du eller ni i ert hushåll er bil? 6 procent svarade på gräsmattan, 27 procent på uppfarten, 4 procent på gatan, 27 procent på självtvättanläggning, 49 procent hos biltvätt och 5 procent annan plats, 1 procent tveksam, vet ej. Flera svarsalternativ var möjliga.