Snart ska alla miljöbilar* omfattas av trängselskatten. Därmed upphör det undantag som funnits för vissa miljöbilar. Det innebär att från och med 1 augusti 2012 blir alla miljöbilsägare skyldiga att betala trängselskatt när de passerar en betalstation i Stockholms innerstad. Totalt påverkas cirka 190.000 bilar.

Miljöbilar som registrerats före 1 januari 2009, har hittills varit undantagna trängselskatt, enligt det så kallade miljöbilsundantaget i lagen om trängselskatt. Från och med 1 augusti 2012 blir även ägarna till dessa bilar skyldiga att betala trängselskatt när bilen passerar en betalstation. (Miljöbilar som är registrerade efter 1 januari 2009 har inte berörts av undantaget.)

– Undantaget upphör nu att gälla och för oss är det viktigt att berörda fordonsägare får information om hur systemet med trängselskatt fungerar. Vi ser gärna också att de tecknar autogiro. Med autogiro blir skatten betald vid rätt tidpunkt och med rätt belopp, säger Anna Elvkull, direktör för skatte- och avgiftsavdelningen på Transportstyrelsen.

Transportstyrelsen skickar i dagarna ut ett informationsbrev till alla berörda bilägare. Brevet innehåller information om tider, belopp och betalningsalternativ.

*Med miljöbilar avses i detta sammanhang bilar som kan drivas med alternativa drivmedel, se nedanstående lista.

Information om trängselskatt finns på www.transportstyrelsen.se.