Car O Liner AB utvecklar, tillverkar och säljer systemlösningar för att återställa krockskadade bilar. För att öka konkurrenskraften har de uppgraderat till Autodesks (NASDAQ: ADSK) nya Product Design Suite. Ett upplyftande verktyg som ger kortare ledtider och sänkta utvecklingskostnader.

Uppgraderingen har skett samtidigt som man tagit fram skräddarsydda lösningar med metodhandböcker och företagsmallar tillsammans med konsultföretaget och Autodeskpartnern Cad-Q. Utvecklingsansvarige på Car O Liner, Mats Appelquist, är mycket nöjd med resultatet:
”Nu har vi ett bra system som lyft kompetensen i hela företaget. De interna processerna blir effektivare och snabbare med mer kvalitet på kortare tid”, säger han.

Sparar tid och pengar
En stor del av bolagets verksamhet är tillverkning av riktbänkar, mätsystem och punktsvetsar samt övrig kringutrustning som är nödvändig för reparation av krockskadade bilar. Car O Liners ingenjörer använder nu Inventor fullt ut för att samköra 2D AutoCAD-ritningar och 3D-data till en digital modell, som i en virtuell presentation kan validera passform och funktion av produkterna innan de tillverkas.

”De skräddarsydda lösningarna för skapande och arkivering av våra CAD-underlag kommer att leda till lägre utvecklingskostnader och kortare ledtider som i slutänden bidrar till att vår verksamhet kan fortsätta växa”, säger Mats Appelquist.

Världens största fordonsdatabas
Förutom tillverkning av riktbänkar, punktsvetsar och mätsystem är mätdata en viktig del för Car O Liner. Inte minst när försäkringsbolag ska värdera fordonsskador som sträcker sig bortom att ersätta en trasig lykta. I snitt mäter Car O Liner upp en bilkaross om dagen. I sin databas har de referensdata, unikt för det egenutvecklade mätsystemet Car O Tronic, för alla världens tillverkade bilar. ”Just nu cirka 14 000 olika modeller”, säger Anna Stoldt, marknadschef på Alignment Systems Group som är moderbolag till Car O Liner AB.

”I Alignment-koncernen ingår även bolaget Josam AB som är inriktat mot tunga fordon. Där är det inte bara skadade fordon som behandlas. Speditörer med stora flottor kan genom välriktade fordon till exempel öka däckens livslängd med 10 procent och därmed spara stora summor”, fortsätter Anna Stoldt. Med den nya versionen av PDM-systemet Vault samsas de två bolagen om gemensam CAD-data och arbetsmetoder.

”Dessa programverktyg kommer att optimera hämtningen av teknisk dokumentation för vår eftermarknadsavdelning som i sin tur ökar återanvändningen av CAD-data och hastigheten med vilken vi kan kommunicera nödvändig information ut till våra kunder”, säger Claes-Göran Hanson, designansvarig på Car O Liner.

Inom Autodesk är man mycket belåten med utfallet av Car O Liners satsning – de kan både växa som företag och bidra till samhällsnytta genom att skapa säkrare fordon på våra vägar. Detta tack vare de många fördelar som de kan finna i Product Design Suite.

”Ett typexempel på hur Autodesks tänk tas tillvara på bästa sätt för att utveckla såväl lönsamhet som effektivitet och kundnytta”, säger Mikael Löwenhielm, PR-ansvarig för Autodesk Manufacturing EMEA.