Mazda assistans förlängs nu ända upp till 10 år om bilen servas på en auktoriserad Mazda-verkstad. Varje ny Mazda personbil har en treårig avbrottsförsäkring. Men nu förlängs denna med ett år i taget vid varje servicetillfälle och med samma villkor som gäller under de tre första åren.

Mazda SARA vägassistans, där SARA står för Service Activated Road Assistance, gäller i över 40 olika Europeiska länder och hjälper föraren på många olika sätt om något händer. Det kan vara allt från starthjälp, låsöppning och byte av punkterat hjul till reparation på plats eller bogsering till närmaste Mazda-verkstad.

I Mazda assistans ingår bl.a. ersättning för hyrbil, om du genast måste fortsätta resan, eller ersättning för logikostnader, om du behöver vänta medan din Mazda repareras. Den utökade assistansförsäkringen är ett samarbete med Mazda Försäkring.

– Med de nu utökade möjligheterna till en helt fri Mazda assistans vill vi ge Mazda-kunden ett ännu bättre trygghetspaket, säger Stefan Sandberg, servicemarknadschef, Mazda Motor Sverige. Mazda-ägaren skall få ett mervärde när han gör sin service på någon av våra auktoriserade märkesverkstäder.