Foto: Nokian Tyres/Vianor

Fortfarande 2012 är däck ett manligt territorium. Nästan 3 av 4 män uppger att de själva skulle plocka fram fälgkorset och byta däck om de får punktering, motsvarande siffra för kvinnor är 3 av 10. Kvinnor ringer oftare efter sin partner, familjemedlem eller vän för att få hjälp vid punktering.

Män är nästan dubbelt så benägna att kontrollera däckets lufttryck ett par gånger per år, jämfört med kvinnor. Samtidigt uppger var fjärde kvinna att de överlåter ansvaret att kontrollera lufttrycket på någon annan i familjen.

Det visar en undersökning som däck- och bilserviceföretaget Vianor har låtit genomföra bland drygt 1.000 svenskar.

Du får plötsligt punktering när du är ute och kör bil – vad gör du?
Jag kör aldrig bil 13 %
Ringer en bärgare som hjälper mig 10 %
Tar fram fälgkorset och byter till reservdäcket 52 %
Ringer efter hjälp (partner/familjemedlem/vän) 21 %
Vinkar in bilen bakom och ber om hjälp 1 %
Liftar och tar mig till närmaste verkstad 0 %
Annat 3 %
Vet ej 1 %

Hur ofta kontrollerar du lufttrycket i däcken?
Jag har ingen bil 17 %
Varje gång jag byter däck 20 %
Ett par gånger per år 35 %
Minst en gång i månaden 9 %
Varje vecka 1 %
Jag har aldrig kollat lufttrycket 3 %
Någon annan i familjen kollar lufttrycket 14 %
Annat 1 %
Vet ej 1 %