Trafikverket och Konsumentverket har publicerat en sammanställning av nya bilars klimatpåverkan. Enligt Trafikverket släpper nya bilar ut i genomsnitt 142 g/km enligt EU-normen, vilket är en minskning med sex procent jämfört med 2010. På sex år har den svenska nybilsparken gått från att vara Europas värsting med utsläpp på 194 g/km till att släppa ut bara strax över EU-genomsnittet.

-Det är mycket glädjande att koldioxidutsläppen från de nya bilar som kommer ut på marknaden har sjunkit i rekordfart under senare år. Detta har skett tack vare energieffektivare bilar, ökad andel biobränslen och ökad andel dieslar. Dieselandelen har ökat från 10 till 62 procent de senaste sex åren. En dieselbil släpper ut 20 procent mindre koldioxid än en jämförbar bensindriven bil, säger Jessica Alenius vice vd för BIL Sweden.

Enligt Konsumentverket är det tack vare kvinnorna som koldioxidutsläppen från nya bilar sjunkit i rekordfart. Kvinnornas nya bilar släpper i genomsnitt ut nio gram mindre koldioxid per kilometer än männens nya bilar.

-Statistiken bekräftar även en äldre undersökning som visade att kvinnor anser att miljöegenskaper är viktigt när man diskuterar urvalskriterier vid bilköp. 65 procent av kvinnorna jämfört med 53 procent hos männen anser att en bils miljöegenskaper är en viktig parameter när man ska välja en ny bil, fortsätter Jessica Alenius.

– Sedan mitten av 1980-talet har antalet bilar i beståndet registrerade på kvinnor ökat med 78 procent, vilket kan jämföras med antalet bilar registrerade på män som ökat med 16 procent under samma period. Biltillverkarna har varit fantastiskt framgångsrika när det gäller att ta fram miljömässigt bättre modeller. Att kvinnor, som är en blivande stark målgrupp, går i bräschen är därför extra roligt, avslutar Jessica Alenius.