Vehco AB lanserar nu en unik tjänst för bättre arbetsmiljö och trafiksäkerhet inom transportbranschen. Med version 3.0 av produkten Co-Driver ger Vehco föraren och transportledarna möjlighet att hålla total kontroll på kör- och vilotiderna. Något som med dagens komplicerade regelverk tidigare varit svårt.

Nu lanserar svenska Vehco, marknadsledare inom fordonskommunikation, version 3.0 av sin fordonsdator Co-Driver. Med version 3.0 erbjuds en rad nya tjänster, bland annat en ny tjänst för Kör- och vilotider. Detta är en unik funktion som ger föraren och transportledarna ett verktyg för att bättre kunna hålla kontroll på kör- och vilotider på ett effektivt sätt. Dagens komplicerade regelverk kring just kör- och vilotider är svåra att följa och det finns ett behov av ett system som ger föraren tydliga instruktioner om när det är dags för ex. vila. Nu kan alltså Vehco erbjuda ett sådant system för den nordiska marknaden.

Tack vare denna tjänst får föraren en tydlig överblick över sin körning via sin fordonsdator i lastbilen för att kunna anpassa sin körning efter regelverket. Genom att följa de tydliga instruktioner som ges försäkrar sig transportledaren och föraren om att han inte gör några överträdelser eller missar något i de regler som gäller och kan planera körningarna effektivt. Det i sin tur bidrar till bättre arbetsmiljö och ökad trafiksäkerhet.

Om regelverket för kör- och vilotider inte efterföljs kan det vid kontroll bli extremt kostsamt för en åkeriägare.

”Vi är stolta över att kunna lansera den här funktionen där vi lagt mycket möda på att göra den lätt att använda både för förarna och transportledarna i sitt dagliga arbete. I version 3.0 av Co-Driver erbjuder vi dessutom bl a en helt ny meddelandetjänst samt automatisk inloggning via förarkortet”, säger Magnus Gunnergård, Produktchef Vehco.