Lena Ek sade i en intervju i SvD idag att en skrotningspremie inte är aktuell, bland annat motiverat med att en premie i Tyskland, på 2.500 euro, ska ha dragit bilar över gränsen för skrotning. BIL Sweden driver inte frågan om en skrotningspremie med koppling till nybilsköp såsom den tyska premien under krisen för att stödja fordonsindustrin. Däremot skulle en morot liknande den som Sverige senast gav fungera utmärkt som en billig åtgärd med stor nytta för både miljön och trafiksäkerheten. Det handlar om några tusenlappar per bil under en begränsad period för att skapa incitament till att skrota ut de allra äldsta bilarna.

-En gammal bil saknar moderna säkerhetssystem, som ABS och antisladdsystem. Risken att få en dödlig skada har minskat upp till 90 procent i de modernaste bilarna, jämfört med en bil från början av 80-talet, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

-Miljön skulle också förbättras om de gamla bilarna skulle skrotas bort. Mängden hälsofarliga avgasemissioner från en gammal bil motsvarar 100 nya bilars utsläpp. Äldre bilar drar i allmänhet också mer bränsle och har därmed större påverkan på klimatet genom högre utsläpp av fossilt koldioxid. Detta borde vara intressant för regeringen med avseende på målet om fossiloberoende fordonsflotta, fortsätter Bertil Moldén.
BIL Sweden och bilproducenterna säkerställer genom producentansvaret att gamla bilar kan återvinnas utan kostnad för ägaren. Systemet fungerar väl och återvinningsgraden är mycket hög. Dock finns många gamla bilar i Sverige som har ett marknadsvärde under femtusen kronor, som körs med stora utsläpp och låg trafiksäkerhet, men som inte blir skrotade på grund av att alternativkostnaden att behålla dem är låg så länge de rullar.

-För att få dessa ur bruk behövs inget nytt system eller principer, men det kan hjälpa med en stimulans för att få iväg dem till återvinning. Femtusen kronor räcker till kontantinsats för en begagnad bil med katalysator med bra säkerhetssystem. Erfarenheten från den tillfälliga skrotningsersättningen 2007 visade att 4 000 kronor gav en omedelbar respons då 25.000 bilar skrotades under åtta timmar, avslutar Bertil Moldén.