Regeringens ekonomiska vårproposition för 2012 är nu lagd. Regeringen föreslår bland annat förändringar som påverkar fordonsbranschen. Exempelvis föreslår regeringen ett kvotpliktssystem för låginblandning av biobränslen i drivmedel och en ny miljöbilsdefinition från 1 januari 2013.

-BIL Sweden har länge påpekat vikten av att öka låginblandningen av biobränsle i bensin och diesel. Det är en billig och enkel åtgärd som snabbt ger stor effekt på utsläppen av koldioxid från större delen av bilparken. Enligt BIL Swedens beräkningar ger den ökade låginblandningen i bensin och diesel betydande minskningar av koldioxidutsläppen. De minskade utsläppen på årsbasis motsvarar de årliga utsläppen från 170 000 genomsnittliga bensindrivna personbilar i beståndet, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

Vårpropositionen innehåller även ett förslag till en ny miljöbilsdefinition. Enligt förslaget bör kraven för fem års fordonsskattebefrielse utgå ifrån de krav som gäller för fordonstillverkare enligt EU-förordningen. Kraven är således relaterade till bilens vikt, men betydligt tuffare.

-Att förslaget utgår från EU-förordningen är mycket bra. Det innebär att förslaget omfattar alla bilar, även större och tyngre bilar. En familj med flera barn som behöver en större bil och som vill köpa ett miljövänligt bra val, kommer i och med förslaget att kunna göra det, fortsätter Bertil Moldén.

-Däremot saknar vi besked när det gäller tjänstebilsreglerna efter 2013. Nuvarande regler gäller fram till 31 december 2013 vilket är om bara 20 månader. En normal leasingperiod för en tjänstebil är 36 månader. Leasingtagaren inventerar och beställer sin bil flera månader innan periodens start, vilket betyder att en framförhållning om cirka 40 månader är önskvärd. Kunder svävar i ovisshet om de sista 20 månaderna av brukandeperioden, avslutar Bertil Moldén.