Under mars 2012 nyregistrerades 30.436 personbilar, en minskning med 3,8 procent jämfört med mars 2011. Andelen miljöbilar uppgick till 42,3 procent, vilket kan jämföras med 35,5 procent samma månad föregående år.

Dieselbilar uppgick till 64,8 procent av nyregistreringarna, en ökning med 6,9 procentenheter jämfört med mars föregående år. Personbilar som kan drivas med el, etanol och gas stod för 4,4 procent av nyregistreringarna, jämfört med 6,3 procent under mars 2011.

Under mars nyregistrerades 12 863 miljöbilar. Dieselbilar svarade för 67,4 procent av miljöbilarna och etanolbilar för 5,3 procent.

Knappt 70 procent av bilarna registrerades av företag och organisationer, varav företag i bildetaljhandeln svarade för knappt 36 procent av den totala nyregistreringen. Av bilar registrerade på privatpersoner stod män för 69 procent och kvinnor för resterande 31 procent.

Av de nyregistrerade bilarna var 28 891 av årsmodeller från 2010–2012 och 1 545 av äldre årsmodeller. Under månaden avregistrerades 17 899 personbilar, vilket betyder att personbilsparken sammantaget ökade med 12 537 bilar.

Nyregistreringarna av lastbilar och bussar minskade under mars med 8,7 respektive 24,8 procent, jämfört med samma månad föregående år. Nyregistreringarna av motorcyklar och mopeder ökade under mars med 30,8 respektive 8,5 procent jämfört med mars 2011. Nyregistreringen av snöskotrar ökade med 44,8 procent.