Peter Mertens, chef för Produktutveckling på Volvo Personvagnar.

I samband med omstruktureringar på Nokia i Köpenhamn öppnades möjligheter för Volvo Personvagnar att anställa personal med spjutspetskompetens och erfarenhet inom HMI-utveckling.

HMI har sedan länge varit ett prioriterat område vid utveckling av mobiltelefoner och i samband med Volvo Personvagnars nya varumärkesstrategi ”Designed around you” är området högprioriterat inom företaget. Framtidens Volvobilar skall vara intuitiva och mycket lätta att använda.

– Vi har mycket höga ambitioner inom HMI och det är ett av de områden där vi vill växa som mest och ha det bästa erbjudandet på marknaden. Etableringen av utvecklingskontoret i Köpenhamn är ett utmärkt tillskott för att nå våra mål, säger Peter Mertens, chef för Produktutveckling på Volvo Personvagnar.

Det nya kontoret kommer att tillföra nya spännande dimensioner till verksamheten. Köpenhamnsregionen är en dynamisk utvecklingshub inom mobilitetsområdet och ger möjlighet till nära samarbete med universitet och andra global och lokala företag.

– Vårt mål är att anställa cirka 20 HMI-Specialister. I nuläget har vi rekryterat ett 10-tal och fler är på väg in, säger Nikolaj Nöhr Rasmussen som är chef på det nyetablerade Köpenhamnskontoret.