Kapaciteten för fordonshanteraren Stringo 450 har nyligen uppgraderats med 50 procent till tre ton. Det innebär att maskinen nu kan hantera även vans och lättare lastbilar lika enkelt, säkert och effektivt som lättare fordon.

Med ökad kapacitet är det möjligt att utveckla ett företags verksamhet samtidigt som effektiviteten i tid och ytanvändning behålls och förstärks.

– Alla våra modeller är framtagna för att öka effektiviteten i förflyttning, effektivisera utnyttjandet av golvytor samt förbättra arbetsmiljön och säkerheten, säger Anders Bergkvist, marknadschef vid Famek AB som utvecklar och tillverkar Stringo. Den överbryggning från lättare till lite tyngre fordon som Stringo 450 medför tillgodoser våra kunders behov och innebär stora ekonomiska fördelar för kunden.

Eftersom man inte behöver utrymme för att öppna förardörren kan ytorna användas mer effektivt även för de tyngre fordonen. Parkeringsytan kan minska med upp till 25 procent, menar Anders Bergkvist.

Sex timmars drift
Fordonen kan svängas runt sin egen axel på ett bakhjul, vilket är yteffektivt. Utrymmet som behövs är fordonets längd samt 700 mm för Stringo 450. Produkten har sedan januari i år även försetts med varningsljud när batteriet behöver laddas. Normalt klarar batteriet sex timmars kontinuerlig drift och kan därefter laddas i närmaste eluttag.

I likhet med övriga modeller finns det för Stringo 450 många tillval vilka ytterligare effektiviserar hanteringen av fordon. Ett sådant tillval är en ståplatta för operatören vilket höjer säkerheten, ger ergonomiska fördelar och ökar effektiviteten.

Ökar effektiviteten i alla moment
Tack vare att man slipper använda fordonens motorer finns inte risk för avgasutsläpp. Stringos modeller hanteras mycket enkelt med knapptryckning och transporterar fordonen med egen elektrisk motor vilket eliminerar riskerna för belastningsskador.

De olika modellerna används inte bara av biltillverkare i hela världen utan även av verkstäder, garage, parkeringshus, vid lackeringsarbeten samt hos museer och i utställningslokaler. I ett flertal länder använder polis Stringo för att transportera fordon utan att riskera förstöra kriminaltekniskt bevis.

Sex modeller
Utöver sex basmodeller finns även specialtillverkade sådana för uppgifter där det ställs höga krav på effektiva, säkra och ergonomiskt riktiga fordonsförflyttningar.

De olika modellerna av Stringo täcker alla behov. Från modell CM, vilken lämpar sig för kortare transport och med kapacitet att flytta bilar som väger upp till två ton, via 450 till den största 700 för fordon upp till fem ton vilka ska förflyttas längre sträckor.

www.stringo.se