Volvo Personvagnar föddes och växte upp med de kalla skandinaviska vintrarna. Därför bygger företaget elbilar för alla tänkbara klimat. C30 Electric innehåller unik teknik som underlättar daglig användning i minusgrader utan att köregenskaperna eller de åkandes komfort äventyras.

-Grundtanken är att den som äger en elbil inte ska behöva offra några av de kvaliteter han eller hon förväntar sig av en lyxbil. Vårt mål är att skapa innovativa lösningar som gör det smidigt och enkelt att äga en elbil, oavsett externa omständigheter, säger Lennart Stegland som är ansvarig för eldriftsystemen på Volvo Personvagnar.

Att hålla batterierna i gott skick och kupén behagligt varm i minusgrader kräver mycket energi. Eftersom räckvidden blir kortare om energin tas från bilens batteripack beslutade sig Volvo Personvagnar för att försöka hitta en effektivare och mer flexibel lösning. I C30 Electric behöver man inte förbruka energi från det starka, fulladdade batteriet för att hålla kupén angenämt varm.

Smart klimatsystem
Volvo C30 Electric är utrustad med ett sofistikerat klimatsystem med tekniska lösningar som samspelar med varandra för att möta tre olika utmaningar:

  • Att förse passagerarna med värme eller svalka.
  • Att värma upp eller kyla ner batteripacket vid behov.
  • Att kyla elmotorn och kraftelektroniken.

Klimatsystemet kan aktiveras både under laddning och körning.

Förinställning – och unik övervakning
Volvo C30 Electric kan förinställas innan färden påbörjas, samtidigt som bilen laddas. Timern för förinställning programmeras via bilens menyinställningar. När den aktiveras värms klimatsystemets kylmedium upp av en insticksvärmare (6 kW) som utnyttjar elkraft från väguttaget. Värmen används för att hålla batteriet i gott skick och för att förhandsvärma kupén.

Volvo Personvagnar har installerat ett unikt övervakningssystem för att bevara batteripaketets livslängd. Under laddning värms paketet upp automatiskt när temperaturen i batteriets kärna når –15° C.

Om bilen står parkerad utan laddningsmöjlighet startar den automatiska batteriuppvärmningen vid -19° C för att hålla batteriet i gott arbetsskick.

Om laddningskabeln inte är ansluten kan kupén förvärmas med en bränsledriven kupévärmare.

-Förinställningen vid -10° Celsius förlänger körsträckan med tio kilometer jämfört med en kallstart där batteriets kapacitet måste användas för snabb uppvärmning, säger Lennart Stegland.

Bränsledriven uppvärmning
Efter prekonditionering kan resan påbörjas i ett behagligt inomhusklimat. Föraren kan välja i bilens meny hur passagerarutrymmet ska värmas upp under resan:

  • Med värmesystemet i läge ”på” aktiveras automatiskt en bioetanoldriven bilvärmare (5 kW) för att ge värme under färden. Värmaren har en egen 12-literstank för bioetanol (bensindrivet system finns för marknader där det inte går att få etanol). Påfyllningslocket är placerat på samma ställe som bränslepåfyllningen på en konventionell Volvo C30.
  • Om föraren väljer att sätta bilvärmaren i läge ”av” kommer den eletriska insticksvärmaren och en 1kW elvärmare av PTC-typ (Positive Temperature Coefficient) att se till att kupén hålls på en angenäm temperatur.
  • Under kortare färder när det inte är extremt kallt kan el från batterierna användas för att driva klimatsystemet. Det gör att C30 Electric behåller sina nollutsläpp, men räckvidden blir något kortare.

Om bilen har stått parkerad utan förhandsuppvärmning kommer de tre värmekällorna att samarbeta för att snabbt avfrosta fönstren och värma upp kupén. Om elvärmaren, insticksvärmaren och den bränsledrivna värmaren har aktiverats samtidigt nås den önskvärda temperaturen på ett par minuter.

Värmekällorna samverkar för att uppnå en optimal balans mellan komfort och räckvidd. De båda elenheterna stängs av automatiskt när de inte längre behövs – vilket överlåter huvudansvaret för långtidsuppvärmningen till den bränsledrivna värmaren.