Under februari i år omkom 17 personer i vägtrafiken. Det visar de preliminära uppgifter som inkommit till Transportstyrelsen den 15 mars. Det är nio färre än under februari förra året.

Nio av de omkomna personerna hade färdats i personbil, en i lastbil, en på motorcykel, tre på cykel och tre var gående. Sju personer omkom i singelolyckor varav fyra i personbil, två på cykel och en på motorcykel. Fyra bilister omkom i mötesolyckor och tre fotgängare blev påkörda av personbilar. Bland de omkomna var 13 män och 4 kvinnor. Inte någon av de omkomna var under 18 år.

Medelantalet omkomna i februari månad, under de senaste fem åren, är 20 personer.

Under de senaste 12 månaderna har 325 personer omkommit och 3 211 skadats svårt i vägtrafikolyckor. Under de senaste föregående 12 månaderna omkom 283 samt skadades svårt 2 927 personer. Det innebär en ökning med 15 respektive 10 procent. Jämför man däremot med ett 5 års medelvärde för motsvarande tidigare 12-månadersperioder har antalet omkomna minskat med 16 procent och antalet svårt skadade med 9 procent.

Utvecklingen av dödade och svårt skadade redovisas i tabeller under sidorna polisrapporterad olycksstatistik.