Bensin- och dieselpriserna har redan slagit rekordnivåer och med god sannolikhet kommer de att öka ytterligare till sommaren. De som drabbas hårdast är de som bor i glesbygden och som behöver bilen till arbetet, skolan samt mataffären.

Enligt ny statistik som BIL Sweden tagit fram kör de som bor i glesbygden oftare en äldre bil med högre bränsleförbrukning än genomsnittet. Värst drabbade är de som bor på Gotland samt i Jämtlands och Norrbottens län. I Sverige är genomsnittsåldern för bilparken 10 år och genomsnittsåldern för Gotlands län är 14 år och Jämtlands respektive Norrbottens län är 13,5 respektive 13 år. Yngst bilpark har Stockholms län med 8 år, vilket innebär att det skiljer 6 år mellan Gotlands län som har den äldsta bilparken och Stockholms län som har den yngsta. BIL Sweden har tagit fram en lista på genomsnittsåldern för bilparken per län för hela landet.

-En effekt som kan skönjas i statistiken är att de bränslen vi tankar har blivit renare samtidigt som bilarna släpper ut allt mindre koldioxid och andra hälsofarliga ämnen. Under perioden 2006-2011 har genomsnittskostnaden för att köra 1500 mil med en ny bil minskat med 161 kr trots att bensinpriset gått upp med 22 procent. Förklaringen till denna positiva trend är att nya bilar är betydligt mer energieffektiva idag än för fem år sedan. Biltillverkarna har påbörjat en fantastisk resa när det gäller energieffektivisering samt att få ner bränsleförbrukningen. När det gäller utsläppen av hälsofarliga ämnen så skulle en utökad skrotning av gamla bilar få stora effekter. En gammal bil, från mitten på 70-talet, motsvarar utsläppen från hundra nya bilar, säger Bertil Moldén vd för BIL Sweden.

– De allra flesta är dock hänvisade till att tanka fossila bränslen, vilket gör att ökade priser slår hårdast mot dem som använder bilen mycket och framför allt dem som kör en äldre bil. Enligt vår undersökning är det de som bor i glesbygdslänen som påverkas mest av ett ökat bensin- och dieselpris. De som bor i Stockholms och Västra Götalands län är de som har den nyaste bilparken och därmed en låg bränsleförbrukning, så där slår inte bränslepriset lika hårt. Värt att notera är att köpkraften är högre i storstäderna vilket leder till att bilparken förnyas snabbare, fortsätter Bertil Moldén.

-Vi ska också komma ihåg att av dagens pumppris på bensin, 15,63 kr/l så är 8,49 kr/l skatt. Idag utgörs mer än hälften av bensin- och dieselpriset av skatter. Anders Borg borde använda de ökande skatteintäkterna till att öka förutsättningarna för utveckling och produktion av fossiloberoende bränslen, avslutar Bertil Moldén.

Personbilars genomsnittsålder per län (dec 2011)
Län och genomsnittsålder (år)
Gotlands län 14,1
Jämtlands län 13,5
Norrbottens län 12,8
Västerbottens län 12,6
Dalarnas län 12,3
Västernorrlands län 11,7
Gävleborgs län 11,6
Värmlands län 11,3
Örebro län 11,0
Kalmar län 10,9
Blekinge län 10,9
Västmanlands län 10,8
Södermanlands län 10,5
Uppsala län 10,5
Östergötlands län 10,4
Kronobergs län 10,1
Hallands län 10,0
Jönköpings län 10,0
Skåne län 9,8
Västra Götalands län 9,6
Stockholms län 8,2
Riket totalt 10,2

Källa: SCB + egna beräkningar BIL Sweden