BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik visar att 88 procent av de nyregistrerade bilarna i Jämtlands län var dieslar i januari. Den högsta miljöbilsandelen i januari hade Värmlands län där varannan ny bil var en miljöbil. Största procentuella ökningen för det totala antalet nyregistrerade personbilar under januari hade Norrbottens län.

– Dieselandelen i Sverige nådde en ny rekordnivå i januari då två av tre nya bilar var dieslar. Dieselandelen är särskilt hög i norrlandslänen och i Jämtlands län var nio av tio nya bilar dieslar i januari, också det ett rekord. En dieselbil släpper ut 20 procent mindre koldioxid och är 30 procent energieffektivare än motsvarande bensinbil, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

– Det är viktigt och komma ihåg att en dieselmotor inte behöver betyda fossila bränslen. Dieselbilar kan nämligen utan modifieringar köras på syntetisk diesel från biomassa och innebär en stor potential att snabbt och enkelt kunna utnyttja förnyelsebara drivmedel. Tillgången på dessa bränslen är dock begränsad idag och det viktiga på vägen mot ett ökat fossiloberoende är att öka tillgången på alternativa bränslen. Vi hemställer att regering och riksdag påskyndar processen med att få fram ökad produktionskapacitet för icke-fossila bränslen, fortsätter Bertil Moldén.

– Nya moderna dieselbilar har ca 90 procent lägre utsläpp av kväveoxider jämfört med dieselbilar från början på 90-talet och 64 procent lägre utsläpp än dieselbilar från början av 2000-talet. Dieselbilar har högre kväveoxidutsläpp än bensinbilar, men det handlar om mycket låga utsläpp både för nya bensinbilar och dieselbilar. I och med de kommande Euro 6 reglerna skärps kraven för kväveoxider från dieselmotorer ytterligare och kommer nästan att vara nere på bensinbilarnas nivå, avslutar Bertil Moldén.

Dieselbilar per län – nyregistreringar januari 2012
Den högsta dieselandelen under januari 2012 hade Jämtlands län med 87,8% dieslar av de totala nyregistreringarna i länet. Den näst högsta dieselandelen hade Norrbottens län 84,5%. Riksgenomsnittet för dieselandelen under januari 2012 var 67,8% jämfört med 60,8% under januari 2011.

Miljöbilsregistreringar per län – nyregistreringar januari 2012
Värmlands län hade den högsta miljöbilsandelen i landet under januari 2012 då 50,1% av alla nyregistreringar i länet var miljöbilar. På andra plats kom Gotlands län med 47,2% miljöbilar. Riksgenomsnittet för miljöbilsandelen under januari 2012 var 40,2% jämfört med 31,4% under januari 2011.

Totala nyregistreringar av personbilar per län och kommun januari 2012
I Stockholms län uppgick det totala antalet nyregistrerade personbilar under januari 2012 till 5 280 vilket är 10,8% fler än under januari 2011. Motsvarande siffror för det näst största länet, Västra Götalands län, var 3 296 registreringar, en nedgång med 5,1 %. Det län som hade den största ökningstakten för nyregistreringarna var Norrbottens län med ett plus på 31,4%, följt av Gotlands län med en ökning på 26,3% under januari 2012.

Nyregistreringarna per kommun visar att Stockholm är den kommun i landet som hade flest nyregistreringar under januari 2012 med 2 570 följt av Göteborg med 1 036 registreringar. De höga registreringarna i Stockholm beror bl.a. annat på att många stora börsbolag har sitt säte i Stockholm och att dessa bilar registreras i Stockholm även om de används i övriga delar av landet. Att Solna har så många registreringar beror på att flera leasing- och hyrbilsbolag har sitt säte i Solna, vilket innebär att många leasingbilar och hyrbilar registreras i Solna men bilarna används i övriga delar av landet.