Facom har i många år haft ett utbud av lyftanordningar som garanterar verkstadsarbetarens maximala säkerhet. Domkrafterna är konstruerade i enlighet med gällande bestämmelser: omedelbart identifierbara produkter och alltid med lättillgängliga säkerhetsföreskrifter. Alla produkter granskas också av ett oberoende franskt laboratorium och levereras med ett konformitetscertifikat och en loggbok.

I dag tar Facom ytterligare ett steg och lanserar en ny domkraft som har konstruerats för att ge verkstadsarbetare ännu större säkerhet: domkraften 2T DL.200SL.

En domkraft med unik dubbel säkerhetsanordning
När du arbetar med tunga laster eller arbetar under fordon kan du bli allvarligt skadad om domkraftens hydraulcylinder inte fungerar på rätt sätt. På Facom söker vi alltid efter innovativa sätt att maximera verkstadsarbetarens säkerhet, och därför kan vi nu presentera en domkraft som är utrustad med en dubbel säkerhetsanordning som eliminerar de här riskerna.

Den dubbla säkerhetsanordningen utgörs av en säkerhetsspärr och en frigöringspedal.
– Säkerhetsspärren består av ett mekaniskt säkerhetssystem som automatiskt aktiveras på 320 mm lyfthöjd och förhindrar att domkraften sjunker ihop igen, även om det uppstår ett hydraulläckage. När domkraften låses syns en gul markering och ett knäppljud hörs.
– Frigöringspedalen säkerställer att domkraften bara kan sänkas ner av användaren.

Domkraften sänks med kontrollerad hastighet när följande två moment utförs samtidigt: handtaget vrids ett fjärdedels varv samtidigt som pedalen trycks ner. Så fort man släpper handtaget slutar domkraften att röra sig.
Tack vare säkerhetsspärren kan man nu arbeta under fordonet utan risk för att bli klämd av domkraften.

En lång och låg domkraft med flera funktioner
Den nya domkraften kan användas för att lyfta både fordon och motorer. Den är 880 mm lång, 260 mm bred och 135 mm hög. De här måtten gör det enklare att få tag under karosseriet och gör det på så sätt lätt att komma in under alla fordonschassin, även de lägsta.

När du arbetar under det lyfta fordonet vilar vikten på den mekaniska låsanordningen och inte på cylindern. Cylindern utsätts därför inte för så stora påfrestningar, vilket ger både cylindern och domkraften längre livslängd.

Lägsta höjd under kaross: 75 mm – Maximal lyfthöjd: 465 mm – Vikt: 35 kg – Garanti 2 år – Uppfyller CE EN1494 – (Ref.: DL.200SLPB)