Gates introducerar Barricade, en slang för bränsleinsprutning som sparar bränsle och skyddar miljön. Den utgör en lösning på en mängd problem vid bränsleslangsbyte som uppstått till följd av en ökande mängd bränsletyper.

Denna slang med låg genomsläpplighet använder en teknik med Greenshield-barriär i fem lager som förhindrar bränslet från att avdunsta till atmosfären när det pumpas genom bränslesystemet.Slangen är tillverkad av en patentsökt termoplast som har branschens lägsta genomsläpplighet. Genom att använda detta avancerade material blir Gates Barricade®-slangen för bränsleinsprutning 100 gånger tätare än en standardbränsleslang, vilket betyder fem gånger bättre än närmsta konkurrent.

Utöver en avsevärt minskad dunstning av bränsle, kan slangen också klara den mest aggressiva bränsleblandning. Idag finns många olika bränslen, från diesel till biodiesel samt en ökande mängd bensinblandningar som innehåller etanol, metanol och olika etrar. De minskar alla utsläppen, men innehåller samtidigt kemikalier som kan skada gummit i vanliga bränsleslangar. Gates erbjuder en lösning; en slang för bränsleinsprutning som klarar de mest aggressiva bränslen.

Det säkraste alternativet
Många originaltillverkare av bilar och lastbilar har använt slangar för bränsleinsprutning med låg genomsläpplighet av typen Barricade® i mer än 20 år. En allt hårdare lagstiftning i flera länder betyder att motsvarande utbytesslangar med låg genomsläpplighet måste installeras i dessa fordon.

Barricade-slangen är godkänd för användning i alla bränslesystem.

www.gates.com/europe