Med början i april 2012 och som svar på en förändrad marknadssituation omorganiserar däcktillverkaren Continental och Marangoni, den italienska leverantören av regummeringssystem, sitt samarbete.

”Efter den lyckade introduktionen av ContiTread på den europeiska marknaden genom ett licensavtal 2008, kommer slitbanor att marknadsföras direkt av vår grupps säljavdelning med början i april 2012, förklarar Christian Sass, chef för den globala regummeringsverksamheten för däck till kommersiella fordon på Continental.

På det här sättet uppfyller Continental sin strategi att till fullo integrera kallregummeringsprocessen i ContiLifeCycle-konceptet, med en ansvarig kontaktperson för kundbasen för alla ContiLifeCycle-moduler.
”Utvecklingen av affärsmodellen kommer att stärka det långa industrisamarbetet med Marangoni och vi kommer att kunna dra nytta av Marangonis omfattande know-how inom regummeringstekniken”, fortsätter Christian Sass.

ContiLifeCycle är ett integrerat koncept som erbjuder kunderna en effektiv och miljövänlig servicelösning. Från nya däck, mönsterskärning och stomhantering till regummering, erbjuder ContiLifeCycle varje kund en skräddarsydd lösning för att uppnå lägsta totala körkostnad under hela däckets livstid.