Mazda Motor Corporation har utvecklat ett avancerat säkerhetssystem kallat Smart City Brake Support (SCBS) som hjälper föraren att undvika en kollision vid körning i låga hastigheter. Detta automatiska bromssystem är standard på samtliga nya Mazda CX-5 som kommer att säljas i Sverige med början i april.

SCBS-systemet använder en lasersensor för att upptäcka en bil, eller ett annat föremål, som finns framför fordonet och bygger automatiskt upp ett tryck i bromsenheten, så att själva bromsreaktionen skall gå snabbare. Om föraren missar att agera för att undvika en krock, som att t.ex. bromsa, aktiveras automatiskt bromsarna och samtidigt reduceras motorns effekt. På detta sätt hjälper SCBS-systemet till att i optimala situationer undvika kollisioner vid påkörningar i lägre hastigheter, vilket är de vanligaste olyckorna med andra fordon.

Hur fungerar Mazda Smart City Brake Support?
En lasersensor är monterad i övre kanten på framrutan. När denna upptäcker ett föremål framför bilen i hastigheter mellan ungefär 4 och 30 km/tim bygger SCBS-systemet automatiskt upp ett tryck i bromsenheten när systemet bedömer att det finns risk för kollision. Om föraren missar att göra någon form av manöver, som t.ex. att bromsa, aktiveras det automatiska bromssystemet. När skillnaden i hastighet mellan förarens fordon och den framförvarande bilen, eller föremålet, är mindre än 30 km/tim, kommer systemet att undvika, eller mildra verkan av en kollision, beroende på bl.a. vägens beskaffenhet, vädret, däcken och förarens körsätt.

Mazda intensifierar för närvarande sin säkerhetsrelaterade forskning, vilken har som mål en olycksfri och säker trafik. Alla nya avancerade säkerhetssystem, som t.ex. Smart City Brake Support, kommer att finnas till alla nya modeller från och med Mazda CX-5.