Att byta olja på en bil är en vanlig uppgift på alla fordonsverkstäder, men det kan vara kladdigt och det finns även risk för brännskador hos de mekaniker som utför arbetet. FACOM lanserar ett helt nytt koncept på marknaden – den nya oljeavtappningsnyckeln D.48 plus dess magnetiska bits för oljesumpen – ett system som ger enklare, snabbare och säkrare oljebyten med lägre risk för brännskador.

Verkstäderna har ofta egna lösningar – till exempel uppsamlingsanordningar där man kapat av toppen på en plastflaska. Men med Facoms nya oljeavtappningsnyckel kan en mekaniker lossa oljesumpens pluggar utan ansträngning och utan att få olja på händerna. Det finns för närvarande inget liknande verktyg på marknaden.

När man ska ta bort pluggen från en oljesump placerar man nyckeln i det horisontella ”kraftläget” och växlar sedan till det vertikala ”skruvmejselläget” så pluggen skruvas loss snabbt. En mekaniker behöver därför inte längre avsluta lossdragningen av oljesumpens plugg, eller ta bort den, med bara händerna. Man undviker nu också risken för brännskador från oljesumpens plugg.

De 15 magnetiska bitarna för oljesumpens plugg som medföljer FACOMs nya oljeavtappningsnyckel hindrar pluggen från att falla ned i oljeavtappningstråget, vilket eliminerar ett annat vanligt problem vid oljebyten och ytterligare en risk för brännskador på händer.

Skruvnyckeln har en utmatare som underlättar byte av bits, även när de är täckta av olja – mekanikern behöver bara trycka på skyddskåpan.

Facoms nya oljeavtappningsnyckel är en universalnyckel. Den kan användas i alla länder och på alla fordon, oavsett märke eller modell.

Facoms nya oljeavtappningsnyckel har nio magnetiska bits för oljebyten plus sex hylsor i en smidig sats som gör att du har alla verktyg lätt åtkomliga. Satsen kan fästas direkt vid oljeavtappningstråget eller sättas på ett rullande verktygsskåp.

Oljeavtappningsnyckeln och 15 magnetiska bits för oljesumpen kan köpas som en sats (D.48-KITPB) eller individuellt (D.48PB och MB-J15PB).

Mer information om Facom och lokala leverantörer hittar du på www.facom.com.