Liqui Moly släpper nu ett rengöringsmedel för dieselpartikelfilter på marknaden som en extra service åt verkstäder. På så sätt kan dessa erbjuda sina kunder ett billigt alternativ till byte av tilltäppta dieselpartikelfilter.

Dieselpartikelfilter rengör avgaserna och används numera i nästan alla dieselfordon. Filtrerade sotpartiklar bränns bort med jämna mellanrum för att förhindra att filtret täpps igen. Denna rengöringsmetod kräver dock en viss avgastemperatur. I synnerhet om bilen körs korta sträckor uppnås inte denna temperatur. Detta leder till att partikelfiltret efter hand täpps till och motorns effekt sjunker. Till slut kan motorn lägga av och partikelfiltret måste bytas ut mot ett nytt. I vissa fall kan detta ske redan efter 20 000 kilometer, men i regel har partikelfilter en livslängd på mer än 100.000 km. Förutom körsträckan spelar även bränslekvaliteten en stor roll – ju sämre kvalitet desto snabbare täpps partikelfiltret igen.

Eftersom ett nytt filter kan vara en dyr historia lönar det sig att rengöra filtret manuellt. Därför har Liqui Moly tagit fram ett rengöringsmedel för dieselpartikelfilter. ”Partikelfiltret måste inte tas ut för att rengöras”, förklarar Reiner Schönfelder, chef för tillämpningstekning på Liqui Moly,”utan det är endast trycksensorn som avlägsnas”. Genom öppningen förs en slang in och sedan sprutas rengöringsvätskan direkt på partikelfiltret. Medlet löser upp det gamla sotet. ”Inklusive verkningstiden för rengöringsmedlet tar det högst en timme innan bilen kan rulla igen”, säger Schönfelder. Därefter måste man köra bilen med högre varvtal under en kort tid för att aktivera rengöringsprocessen. De lossade sotpartiklarna bränns bort och filtret är som nytt.

”Med hjälp av denna rengöringsmetod kan verkstäder ta hem poäng hos sina kunder och hjälpa dem att undvika höga kostnader”, enligt Schönfelder. ”Det är ett bevis på kompetens som stärker kundlojaliteten.” Typiska kandidater för denna rengöringsmetod är bilar som ofta kör korta sträckor, som till exempel taxibilar, eller bilar som inte används ofta. ”Vi rekommenderar att partikelfiltret rengörs vid varje stor inspektion”.

Rengöringsmedlet för dieselpartikelfilter från Liqui Moly är en riktig problemlösare för professionella användare, till skillnad från den typ av ”rengöringsmedel” som tillsätts i bränslet. Enligt Schönfelder kan denna typ av produkter i bästa fall minska sotbildningen och därmed göra så att filtret inte täpper till lika snabbt. ”Men någon riktig rengörande effekt på partikelfiltret har de inte”.

Rengöringsmedlet för dieselpartikelfilter kan precis som resten av produkterna från Liqui Moly fås genom bilexperten KG Knutsson.