Under 2011 registrerades 122 567 miljöbilar i hela landet. Det motsvarar 38 procent av alla nya bilar, en ökning från 33 procent föregående år. Men det är stor skillnad mellan kommunerna, där andelen miljöbilar under 2011 varierade från 14 till 55 procent. Det framgår av statistik från Trafikanalys som presenteras av Statoil.

– Övergången till bränslesnåla bilar och förnybara drivmedel är en viktig pusselbit för att motverka den pågående klimatförändringen, säger Anders Huss, Kommunikationsdirektör på Svenska Statoil.

Helåret 2011 registrerades totalt 326 649 nya bilar i Sverige, varav 37,5 procent var miljöbilar. Av de nya miljöbilarna var 62,3 procent bränslesnåla dieselbilar, 18,3 procent bränslesnåla bensinbilar och 2,1 procent elbilar eller elhybrider, medan 5,2 procent av miljöbilarna kan köras på gas och 12,0 procent på etanolbränslet E85. Högst andel miljöbilar registrerades på Hammarö, 55 procent, och lägst andel i Härjedalen, 14 procent.
– Den som inte har egen bil kan glädjas åt att det har blivit allt lättare att hyra bilar som är miljöbilar. Under 2012 kommer exempelvis samtliga Statoils personbilar för uthyrning att vara miljöbilar, säger Anders Huss.

Den som köper en miljöbil får en femårig befrielse från fordonsskatt, och anställda som har en gasbil, elbil eller så kallad laddhybrid som förmånsbeskattad tjänstebil kan få rabatt på förmånsvärdet.

Det totala antalet nyregistrerade bilar ökade med 5,8 procent jämfört med 2010. Av de nya bilarna var 59,7 procent dieselbilar, en ökning från 50,0 procent 2010.

– Nya bilar, speciellt dieselbilar, har mycket lägre bränsleförbrukning än äldre. Dessutom är nya bilar som regel också säkrare, säger Anders Huss.