Kraven från bilfabrikanterna är idag mycket precisa när det gäller hur bultar ska dras åt vid service och reparationer; det ska ske på exakt samma vis som när bilen monterades i fabrik. Detta kräver att verkstäderna inte bara mäter upp rätt åtdragningsmoment utan ofta också drar åt bulten en extra gång men nu i ”vinkel”. Först måste man till exempel mäta upp 100 Nm och sedan 90°.

Med Kamasa Tools nya digitala momentindikator kan du montera med både kontrollerat åtdragningsmoment och kontrollerad vinkel – i samma verktyg. Mätinstrumentet är mycket exakt och mäter åtdragningsmomentet med ± 2% precision och vinkel med ± 3% noggrannhet.

Verktyget har ett slagtåligt kompositchassi samt en kärna av stål och metall. Det är utrustat med displaybelysning och både track- och peakfunktion. Vid åtdragning mellan 40 och 200 Nm samt mellan 5° och 360° indikerar momentindikatorn med både ljud och dioder.