Som många inom transportbranschen känner till finns det en standard (certifiering) som heter Cenelec. En standard som efterfrågas! Den standard som de flesta upphandlande enheter och transportbolag efterfrågar heter Cenelec II / Cenelec 2 (Alkolås för kvalitetssäkring av transporter och för inköp som omfattas av Lagen om offentlig upphandling).

Viktigt! Vad väldigt få vet är att det finns olika klassningar av Cenelec II godkännande när det gäller arbetstemperatur för låsen.

Tänk på kylan! Det innebär att om en kund eller upphandlare / inköpare bara beskriver att dom skall köpa alkolås enligt Cenelec II, kan de ha oturen att köpa ett lås som har tveksam funktion vid temperaturer lägre än -5 grader.

Detta kan innebära att låset inte kan lämnas kvar i ett fordonet under de kallare perioderna på året. Det kan även medföra att tom en kort frånvaro från fordonet innebär att man måste ta låset med sig. Ett ökat slitage på kablage och kontakter borde vara rimligt att förutsätta i detta fall.

Alkolås för -45 till +85 grader. För att en kund skall vara helt säker på att de får ett lås som motsvarar det dom förmodligen förväntar sig, bör kunden fråga efter lås enligt Cenelec 2 som klarar temperaturintervallet -45 till +85 grader.

SmartStart alkolås är testat för Nordiskt klimat, och uppfyller CENELEC II för -45 till +85 grader.

Läs mer på www.malux.se/alkolas/