Subaru Nordic har flyttat sin importhamn till Malmö. Totalt kommer drygt 10.000 bilar att passera anläggningen varje år. Flytten till Malmö medför ökad sysselsättning i regionen och stora miljövinster eftersom volymen bilar som transporteras vidare med lastbil nu mer än halveras.

Tidigare gick bilarna som skulle vidare till Finland, Estland, Lettland och Litauen med lastbil från Göteborg till hamnen i Stockholm. Nu skeppas de istället med båt från Malmö direkt till Paldiski i Estland samt till Hangö (Hanko) i Finland. Även transporter inom landet kommer att påverkas. Alla bilar med destinationer norr om Mälardalen kommer fortsättningsvis att gå med järnväg till Skandiatransports terminal i Sundsvall.

– Lastbilstransporter är ett hett ämne i miljödebatten just nu. Att vi genom vår flytt till Malmö kan bidra till minskade utsläpp känns som en fin bonus, säger Torbjörn Lillrud, vd för SUBARU Nordic AB.

För Malmö hamn betyder avtalet med Subaru ökad sysselsättning, samtidigt som hamnens betydelse som exporthamn ökar eftersom nästan 5.000 av de drygt 10.000 Subaru-bilar som importeras till Sverige varje år går på export till de övriga nordiska marknaderna och Baltikum.
På Subarus nya PDI (Pre Delivery Inspection) i Malmö Hamn genomförs också kontroll och iordningsställande av de 10.000 bilarna. Här erbjuds även viss montering av originaltillbehör som motorvärmare och dragkrok.

– Att SUBARU Nordic nu koncentrerar sin verksamhet till Skåne ger oss flera fördelar. Dels får vi närmre till vår importhamn, dels bättre logistik och ökad leveransprecision, vilket betyder högre servicegrad till våra återförsäljare och kunder, säger Torbjörn Lillrud.