BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik visar att dieselandelen av nyregistrerade personbilar nådde rekordnivåer i samtliga län under 2011. Den högsta dieselandelen under förra året hade Jämtlands län med 78,7%, följt av Norrbottens län med 74,0%. Riksgenomsnittet för dieselandelen under 2011 var 61,5% jämfört med 51,0% under 2010. Högsta miljöbilsandelen hade Gotlands län följt av Värmlands län. Största procentuella ökningen för det totala antalet nyregistrerade personbilar under förra året hade Hallands län följt av Västmanlands län.

– Förra året var något av en milstolpe på den svenska bilmarknaden då Sverige för första gången passerade europasnittet för andelen dieselbilar. I Sverige var dieselandelen nästan 62 procent jämfört med europasnittet på 56 procent. En dieselbil släpper ut 20 procent mindre koldioxid och är 30 procent energieffektivare än motsvarande bensinbil. Den ökade dieselandelen, inte minst av koldioxidsnåla miljöbilsklassade dieselbilar, är en viktig förklaring till att koldioxidutsläppen från nya bilar minskar i rekordfart i Sverige, säger Bertil Moldén vd för BIL Sweden.

– En dieselmotor behöver inte betyda fossila bränslen. Dieselbilar kan utan modifieringar köras på syntetisk diesel från biomassa och innebär en stor potential att snabbt och enkelt kunna utnyttja förnyelsebara drivmedel. Tillgången på dessa bränslen är dock idag begränsad. Det viktiga på vägen mot ett ökat fossiloberoende är att öka tillgången på alternativa bränslen, säger Bertil Moldén.

Miljöbilsregistreringar per län – nyregistreringar jan-dec 2011
Gotlands län hade den högsta miljöbilsandelen i landet under jan-dec 2011 då 46,9% av alla nyregistreringar i länet var miljöbilar. På andra plats kom Värmlands län med 44,6% miljöbilar.

Totala nyregistreringar av personbilar per län och kommun jan-dec 2011
I Stockholms län uppgick det totala antalet nyregistrerade personbilar under jan-dec 2011 till 79 501 vilket är 9,2% fler än under jan-dec 2010. Motsvarande siffror för det näst största länet, Västra Götalands län, var 57 097 registreringar, en nedgång med 1,5 %. Det län som hade den största ökningstakten för nyregistreringarna var Hallands län med ett plus på 16,3%, följt av Västmanlands län med en ökning på 14,4% under jan-dec 2011.

Nyregistreringarna per kommun visar att Stockholm är den kommun i landet som hade flest nyregistreringar under jan-dec 2011 med 40 685 följt av Göteborg med 17 916 registreringar. Sorsele var den kommun som hade minsta antalet registreringar med 12 bilar. De höga registreringarna i Stockholm beror bl.a. annat på att många stora börsbolag har sitt säte i Stockholm och att dessa bilar registreras i Stockholm även om de används i övriga delar av landet. Att Solna har så många registreringar beror på att flera leasing- och hyrbilsbolag har sitt säte i Solna, vilket innebär att många leasingbilar och hyrbilar registreras i Solna men bilarna används i övriga delar av landet.