Från och med den 1a maj 2011 har Drift & Underhållsteknik AB generalagenturen i Sverige för italienska BALMAs kompressorer. Från DUAB-Huset i Mönsterås kan man nu köpa BALMAs kolv- och skruvkompressorer med tillhörande kompressorblock samt övrig utrustning och reservdelar. DUAB-Huset erbjuder även service och montage.

www.duabhuset.se